2018.05.14-DIE BELOFTE VAN DIE VERBONDE - GEES
Hierdie lesings het ten doel om die hoorder bekend te stel met die inerlike geestelike belofte van die Verbonde..

Lesing 1 van 20180514-Die Gees, die Lig word uitgestort
Lesing 10 van 20180523-Uit die tyd van die koning van Salem
Lesing 11 van 20180524-Moshe word gebore
Lesing 12 van 20180525-Opregte 7612
Lesing 13 van 20180526-Die Boek van die Opregte 77
Lesing 14 van 20180528-Moshe keer terug na Egipte
Lesing 15 van 20180529-Boek van Opregte (Vervolg)
Lesing 16 van 20180530-Die vredesverbond van Numeri 25
Lesing 17 van 20180531-Die vredesverbond van Numeri 25 met die geestelike Pinias nageslag
Lesing 18 van 20180601-Die vredesverbond van Numeri 25 met die geestelike Pinias nageslag
Lesing 19 van 20180602-Die soutverbond van Numeri 18
Lesing 2 van 20180515-Vervolg Die belofte van die Gees in Adam
Lesing 20 van 20180604-Die Tempel van Salomo - Die Gees
Lesing 21 van 20180605-Wysheid van Sirag 241
Lesing 22 van 20180606-Die Aankondiging en Hemelse Verwekking van die Nuwe Verbond
Lesing 23 van 20180607-Boek van Henog 473
Lesing 24 van 20180609-Die Belofte van die NUWE VERBOND
Lesing 24b van 20180609-Die Belofte van die NUWE VERBOND
Lesing 25 van 20180611-Beloftes van die Trooster
Lesing 26 van 20180612-Die Nuwe Jerusalem, ons Nuwe Trooster
Lesing 27 van 20180613-Die wereld sal die nabootsing volg
Lesing 28 van 20180614-Die Meester met Syne op die heuwel Aralot
Lesing 29 van 20180615-Oor komende dinge
Lesing 3 van 20180516-Die belofte van die Gees aan Abraham en nageslag
Lesing 30 van 20180616-Die eerste twee soorte louteringsvure
Lesing 30b van 20180616-Die eerste twee soorte louteringsvure
Lesing 31 van 20180618-`n Harpspeler sing vir die Meester
Lesing 32 van 20180619-Lucifer se val
Lesing 33 van 20180620-Satan en die Doderyk in beroering
Lesing 34 van 20180622-DIE Hooglied van Salomo
Lesing 35 van 20180623-DIE Hooglied van Salomo
Lesing 36 van 20180625-Die boekrol van Rut
Lesing 37 van 20180626-Die boekrol van Rut
Lesing 38 van 20180627-Die boekrol van Rut
Lesing 39 van 20180628-Een koringkorrel oes honderd sakke
Lesing 4 van 20180517-Die Melgisedek Orde - Lewende houer van die GEES
Lesing 40 van 20180629-Die boekrol van Rut
Lesing 41 van 20180630-Die Boek van Henog Hoofstuk 77.1
Lesing 42 van 20180707-2 Makkabeers 24
Lesing 43 van 20180709-Die Visioen en Boodskap oor die Opstanding
Lesing 44 van 20180710-Die geheim van die DNS (DNA) van die vlees
Lesing 45 van 20180711-Die Nuwe Melgisedek-Orde, soos geopenbaar aan Bertha Dudde
Lesing 46 van 20180712-Boek 1 - Die wegneming 20 Februarie 1953 BD 5607
Lesing 47 van 20180713-BOEK 6 - Die laaste uur van die aarde
Lesing 48 van 20180714-Die koms van die Meester tydens die grootste nood
Lesing 49 van 20180715-1 SamuEl 25
Lesing 5 van 20180518-Die Melgisedek Orde (vervolg).
Lesing 50 van 20180716-Die Trooster geopenbaar in die Boek van Judith
Lesing 51 van 20180717-Die Trooster geopenbaar in die Boek van Judith (vervolg)
Lesing 52 van 20180718-Die Trooster geopenbaar in die Boek van Judith (vervolg)
Lesing 53 van 20180719-Die Trooster geopenbaar in die Boek van Judith (vervolg)
Lesing 54 van 20180720-Die Trooster geopenbaar in die Boek van Judith (vervolg)
Lesing 6 van 20180519-Die ou Salem kasteel word deur JaHshua besoek
Lesing 7 van 20180520-Die belofte van die Gees op Pinkster
Lesing 8 van 20180521-Die geestelike ooreenstemming van die vernuwing van die vervalle kasteel
Lesing 9 van 20180522-GJE Boek 10 - hoofstuk 58 vers 5