2018.02.27-ANTICHRIS
DIE ANTICHRIS.

Lesing 1 van 20180227-Die Antichris
Lesing 10 van 20180309-Die Antichris as heilbringer gekamoefleer- Maatreels teen die geestelikes
Lesing 11 van 20180310-Die duisendjarige ryk en die vuuroordeel
Lesing 2 van 20180228-Die kenmerke van die Antichris
Lesing 3 van 20180301-Voorwoord
Lesing 4 van 20180302-Wereldgebeure Natuurkatastrofe - Geloofstryd
Lesing 5 van 20180303-Die toekoms van Rome en van die Antichris
Lesing 6 van 20180305-Die geloof is in gevaar
Lesing 7 van 20180306-Geloofstryd- Antichris
Lesing 8 van 20180307-Geloofstryd- Antichris (vervolg)
Lesing 9 van 20180308-Die optrede van die Antichris