2018.02.01-DIE GEHEIM VAN MENSWEES
DIE GEHEIM VAN MENSWEES.

Lesing 1 van 20180201-DIE KENNIS VAN DIE AARDSE LEWENSDOEL EN DIE OORSAAK DAARVAN
Lesing 10 van 20180219-Die Ek-Bewussyn van die oergees - B.D. 7569
Lesing 10b van 20180221-Die Ek-Bewussyn van die oergees - B.D. 7569
Lesing 11 van 20180222-Die arbeid aan die siel
Lesing 12 van 20180223-Die onsterflikheid van die siel
Lesing 13 van 20180226-Mikrokosmos
Lesing 2 van 20180202-Voorwoord
Lesing 3 van 20180205-Insig in die doel van die aardse bestaan B.D.7100
Lesing 4 van 20180206-Die toedrag van die skepping van die wesens. Die afvalligheid van Elohim (B.D.8566 )
Lesing 5 van 20180207-Die aanleiding tot die ontstaan van die skepping
Lesing 6 van 20180209-Die skepping is die werk van Elohim
Lesing 7 van 20180212-Geen skeppingswerk is doelloos en sonder betekenis nie
Lesing 8 van 20180213-Die weg van ontwikkeling op die aarde - B.D. 7800
Lesing 9 van 20180214-Het die mens homself ontwikkel, of word hy nuut geskape