2019.07.29-DIE OORDEEL OOR DIE JODE
DIE OORDEEL OOR DIE JODE.

Lesing 1 van 20190729-Boodskap aan Chritine 29 Okt 2018.
Lesing 2 van 20190730-Boodskap aan Christine 29 Okt 2018 Vervolg.
Lesing 3 van 20190731-Jeremia 24 Mattheus 12,23.
Lesing 4 van 20190801-Psalm 139,Obadjah 1.
Lesing 4 van 20190802-Psalm 139,Obadjah 1 Vervolg.