2021.08.10 SANGBUNDEL Dogter van Sion
Hierdie geestelike liedere is deur die afgelope 27 jaar geselekteer vir lofsang aan ons Koning en Vader JaHWeshua. Talle nuwe liedere, deur Hom aan ons gedikteer, kom hierin voor..

1. Sing 'n Lied Tot Sy Eer
10. My Koning Jahshua
101. Jahshua o Jahshua
102. Jahshua onse Jahshua
103. Jahshua ons loof U
104. Jahshua ons verlange
106. Jahshua sterke Verlosser
107. Jahshua wat 'n sonder
108. Jahshua gee ons Sy vrede
109. Jahweh is groot
11. Al die kinders van Jah
110. Jahweh is my Herder
111. Jahweh is my Herder (B)
112. Jahweh is so goed
113. Jahweh maak my lippe tog oop
114. Jahweh regeer
115. Jahweh, U sal ons loof
116. Jahweh's 'n toevlug
117. Juig al wat leef
118. Kom dank nou almal Jah
119. Kom laat ons neerbuig
12. Al die lof
120. Kom loof Jahweh
121. Kom nou in aanbidding
123. Kom ons staan
124. Kom o Skeppergees
125. Kom sing 'n nuwe lied vir Hom
126. Kom tot Jahweh
127. Kom verheerlik nou Jahweh
128. Laat Jah U Seën
129. Laat ons skyn vir Jahshua
13. Al julle volke
130. Laat voor Jahweh 'n lofsang rys
131. Langs die heuweltoppe
132. Lei My Hoër Op Die Berg
133. Lei vriend'lik Lig
134. Liefde
135. Lieflike Woord
136. Lofsing Jahshua
137. Loof HOm
138. Loof Hom met die Siter
139. Loof Koning Jahshua
14. Jubel o nasies
140. Loof Jahweh
141. Met my hande omhoog
142. Modderslyk
143. My enigste Troos
144. My hande hef ek op na U
145. My hart vol liefde
146. My toekomslied
147. Nader steeds nader
148. Net goedheid en guns
149. Nie deur krag
15. Al my vreugde
150. O, alle volke
151. O blye dag
152. O EL van Jakob
153. Onse Vader
154. Ons grote Maker
155. Ons is almal hier tesaam
156. Ons is so bly
157. Ons liefde
158. Ons liefling, Jahshua
159. Ons loof U vir al U handewerke
16. Al sou die vyeboom nie bot nie
160. Ons prys U Jahweh
161. Ons prys U Naam
162. Ons sal oorwin
163. Ons verlosser is Jahshua
164. Oorwinningslied
165. Op berge en in dale
166. Praat ek mense Eng'le tale
167. Prys Jahweh
168. Sing en jubel
169. Sing Hallelujah want U regeer
17. Arende
170. Sing vrolik
171. Soek allereers
172. Soetste uurtjie
173. Soos 'n Hert
174. Spreek Jah
175. Staan op, staan op
176. Sy naam is Jahweh
177. Strome van Seen
178. Twyfel nie meer
179. U goedertierenheid
18. As die magtige
180. U goedheid Jah
181. U het die brood gebreek
182. U is die Alfa,Omega
183. U is waardig
184. U liefde het my opgewek
185. U's die weg
186. U wil geskied
187. Uit diepte gans verlore
188. Vader ontvang my liefde
189. Vader seen ons
19. As die rol
190. Verbly julle in Jahweh
191. Verlustig jou in Hom
192. Vir U is my lied
193. Voorwaarts Jisrael Stryders
194. Vrugte van die Gees
195. Wat 'n vriend
196. Wees stil en weet
197. Wie sal ons skei
198. Bly by my Jah
2. Verwelkomingslied
20. As ek in die aand na die sterre kyk
200. Ek het die beste Vriend
21. As vrede
211. Dis geen geheim nie
22. Besing die lof
227. Is Hy nie wonderbaar
23. Bind ons tesame
238. Op Golgota
24. Bind us together
240. Ons noem Hom die Alfa, die Omega
241. All over the world
242. With each drop of blood
243. I lift my hands
244. Thou are the words
245. No turning back
248. Al my Kommer
249. Blydskap in y siel
25. Blye versekering
250. Deurgedra
251. Hou my skuilend by U
252. My Vader en Vriend
253. Loof Jahshua saam met my
254. Ons het 'n anker
255. Verwag 'n wonderwerk
256. Vol lof en dankbaarheid
257. How big is Jah - Hoe groot is Jah
258. Nuwe lewe in Jahshua
259. He had compassion on me - Hy was my barmhartig
26. Bly by my Jah
260. Wasted years - Verlore tyd
261. What a lovely name - Wat 'n wondernaam
262. Daar's oorwinning voor
263. HE paid the debt - Hy het betaal
264. In the name of Yahshua - In die naam van Jahshua
265. Reach out - strek nou uit
266. The best Friend - My heel beste Vriend
267. There is a river - Daar is riviere
268. DIe vrug van die Gees
269. The Nazarene - Jahshua van Nasaret
27. Blywees liedjie
271. Stille Nag
272. Die lied van jong Suid-afrika
273. Die Bruidslied
28. Borrellied
281. Ons bring liefde en lof aan Jahshua
284. Die graf is leeg
285. Volk van Suid-Afrika
29. By die Kruis
3. Die Seënlied
31. Lofsang aan Koning Jahshua
32. Daar is krag
33. Daar's 'n Leeu
34. Daar kom dae
35. Deurgrond my
36. Deur Jahshua sal ons triomfeer
37. Die Enigste
38. Die ewige Lig
39. Die gemeente bring aan U die lof
4. Aandgesang
40. Die koms van die Koning
41. Die liefde van Jahshua is wonderbaar
42. DIe liefde van Jahweh
43. Die son het gesak
44. Die tyd is very
45. Die volheid van die Vader
46. Diit is die dag
47. Dit is more in my hart
48. Doen slegs U wil
49. Eer aan die Vader
5. Aandlied
50. Ek Hef my Stem
51. Ek het die beste Vriend
52. Ek het U Gesê
53. Ek het U hartlik lief
54. Jahwehshua Jisrael se Koning
55. Ek hoor die waterstrome
56. Ek is Uwe Jah
57. Ek is bly ek behoort
58. Ek is die Wynstok
6. 'n Herder is Hy
60. Ek is tot alle instaat
61. Ek is vry
62. Ek kan hoor my Heiland roep my
63. Ek kyk op na die berge
64. Ek loof U Jahweh
65. EK sal sing
66. Ek self sal My volk
67. Ek sien 'n nuwe Henel kom
68. Ek sien 'n Poort
69. Ek wat vergifnis
7. Aan die Koning
70. Ek weet Jahweh
700. Jahshua neem die kleine kinders
701. Jahshua roep my vir 'n sonstraal
71. Ek wil Jahshua loof
72. EL is liefde
73. Elke een sal dit nog weet
74. Gaan my nie verby
75. Geanker in Jahshua
76. Gedurig dors my siel
77. Groot Jahweh aan U die eer
78. Heerlik net te wandel
79. Ere aan die Koning
8. Aan Jahweh die ere
80. Heilge Jahweh
81. Heilig Heilig Heilig
82. Heilig is die Naam
83. Heilig is U heerlike Naam
84. Hou Die Oë Op JaHshua
85. Hou my trou
86. Hy leef, Hy leef, Hy leef
87. Hy leef, Hy leef
88. Hy sal kom op die wolke
89. Hy's die ene wat ek liefhet
9. Abba Vader ons loof U Naam
90. Hy's Jahweh
91. Hy't gekom
92. In die Hemel
93. In 'n oomblik soos nou
94. Jah het die mens
95. Jahshua breek al my bande
96. Jahshua Heeser van Isrel
97. Jahshua is alles
98. Jahshua is die Heerser
99. Jahshua is my krag