2020.07.09-DIe skepping van ons planeet Aarde
In die begin het Elohim die hemele en die aarde geskape..

Lesing 1 van 20200709
Lesing 2 van 20200710
Lesing 3 van 20200711
Lesing 4 van 20200713