2020.07.14-DIe Innerlike Skepping van die AARDE van ons siel
In die begin het Elohim die Hemele en die Aarde geskape..

Lesing 1 van 20200714
Lesing 2 van 20200715
Lesing 3 van 20200716
Lesing 4 van 20200717
Lesing 5 van 20200720
Lesing 6 van 20200721
Lesing 7 van 20200722