2020.09.21-Die Sonkalender van Henog vir die Dogter van Sion
Kalendar in gebruik by die Dogter van ion.

Lesing 1 van 20200921
Lesing 2 van 20200922
Lesing 3 van 20200923
Lesing 4 van 20200924