2018.09.17-DIE PAD VAN DIE KINDERTJIES WAT VROEG GEBORE IS IN DIE HIERNAMAALS
DIE PAD VAN DIE KINDERTJIES WAT VROEG GEBORE IS IN DIE HIERNAMAALS.

Lesing 1 van 20180917-Hemelse skoolgebou vir aardrykskunde en wereldgeskiedenis
Lesing 2 van 20180918-Hemelse skoolgebou vir aardrykskunde en wereldgeskiedenis
Lesing 3 van 20180919-Onderrig oor die wese en die ontstaan van die aarde
Lesing 4 van 20180921-Lesingsaal van die skeppingsgeskiedenis van die mens