Dogter van Sion, Huis op die rots

Koppeling na bostaande artikel op siener.co.za

http://www.siener.co.za/std_view.php?theme=Red&id=170