Marietha Nel is 17 jaar oud, woonagtig op Lydenburg en het die innerlike woord onlangs begin hoor.