Boek 7 - Die Voorloper

Die Voorloper van die Christus is `n stryder vir die Heer en Sy Ryk. Hy sal van Hom getuig, want sy stem is die stem van die Heer en wie hom aanhoor, hoor die Heer aan. Die Voorloper sal predik van die liefde, maar die mense sal met haat na hom luister. Wanneer hy optree, is daar nie veel tyd meer oor nie, want hy is `n "spreekbuis" van die Heer, deur hom wil die Heer Homself nog eenmaal duidelik uitspreek.

Kies asb. die aantal boeke wat u wil bestel (Teen R 25.00 per boek).