Boek 10 - `n Tyd van Ellende

Niks is meer ondankbaar as om openbarings te publiseer waarin die mense op onvermydelike gebeurtenisse, katastrofes en tye van nood gewys moet word nie. Die ontvangers van hierdie openbarings, die uitgewers en die verspreiders moet almal op verwerping bedag wees. - Hulle word geminag en bespot, ja selfs bedreigings word teen hulle uitgespreek. Hulle kry reeds nou `n voorsmaak van die komende geloofstryd.

Kies asb. die aantal boeke wat u wil bestel (Teen R 25.00 per boek).