Boek 14 - Onderrig en bemoediging vir Sy dienare

"Kyk, Ek maak alles nuut". Hierdie woorde van God weerklink deur die oneindigheid, dit roep die wêreldmens op om na Hom te gaan, dit stel die einde van hierdie aardtyd vas. Ook roep dit Sy dissipels van die eindtyd op om, in God se Krag, pal te staan vir Jesus se Naam en Sy leer, om deur Sy Gees die waarheid te bly verkondig, om God se Liefde deur te gee aan hulle wat nog gered kan word. Dit is Sy klein kudde, wie hulle heeltemal aan die Heer toevertrou en Hom bo alles bemin. Hulle moet één wees en bly en mekaar bystaan in `n tyd wat, menslik gesien, onmoontlik sal wees om te deurstaan. Maar, - "Wie oorwin sal Ek laat eet van die Boom van die Lewe, wat staan in die paradys van God".

Kies asb. die aantal boeke wat u wil bestel (Teen R 25.00 per boek).