Die Twaalf Ure

Elke uur sal pynlik eerlik wees, tot heel aan die einde toe, waar die leser diep binne-in homself sal moet kyk. Hy moet sy eie verlore hart en sy plek in die lewe ondersoek.

Kies asb. die aantal boeke wat u wil bestel (Teen R 1.00 per boek).