BOEK 2 - OPENBARINGE EN PROFESIE VIR DIE LAASTE DAE

Bertha Dudde het deur die �innerlike woord� meer as 9000 openbaringe ontvang vanaf 15 Junie 1937 tot by haar heengaan op 18 September 1965. Die openbaringe wat Bertha Dudde van God ontvang het, is gegee in `n taal wat vir elke mens verstaanbaar is. God gee ons deur Bertha Dudde vele openbaringe oor dinge wat ons nie weet nie en oor die geweldige gebeurtenisse wat in ons tyd moet plaasvind. Daarom mag ons ook uit oortuiging oor Bertha Dudde praat as die skryfkneg van die Aller Hoogste van die eindtyd. Wie Bertha Dudde was en hoe sy geleef het, word in `n kort biografie vermeld.

Kies asb. die aantal boeke wat u wil bestel (Teen R 250.00 per boek).