Boek 1 - Wêreldgebeure

Hier gee ons Hemelse Vader wonderlike insig aan Sy profeet, Bertha Dudde oor gebeure wat in die afgelope 40 jaar plaasgevind het en wat nog moet plaasvind. Ook waarsku Hy aanhoudend dat ons ons sake moet gereedkry, want die tyd van die einde is hier.

Kies asb. die aantal boeke wat u wil bestel (Teen R 25.00 per boek).