BOEK 3 - OPENBARINGE EN PROFESIEE VIR DIE LAASTE DAE

�Uitermate ryk is die mens wat `n kennis besit oor homself, sy oorsprong, sy bestemming, sy lewensdoel op aarde en sy samehang met My as sy God en Skepper van ewigheid. Die kennis kan deur niks vervang word nie, omdat dit goddelike kennis is, `n geestelike rykdom wat onverganklik is.�

Kies asb. die aantal boeke wat u wil bestel (Teen R 250.00 per boek).