Boek 18 - Stryd met die swaard van die mond

Saam met die geloofstryd aan die einde, sal dit `n stryd wees met die swaard van die mond. Ons sal tot verantwoording geroep word, dwalings moet regstel en heftige besprekings voer met sataniese kragte Tydens onmenslike vervolginge teen die volgelinge van Jesus, en ons sal moet standhou, maar God sal hierdie tyd verkort terwille van Syne. Dit alles, steeds met as basis: die openlike belydenis van Jesus Christus en die verkondiging van die evangelie van die liefde om te red wat hulleself nog wil laat red.

Kies asb. die aantal boeke wat u wil bestel (Teen R 25.00 per boek).