Boek 19 – GOLGOTA

Die leed wat oor die aarde kom is te gering om te noem in vergelyking met die lyding aan die ander kant van hulle wat, sonder die geloof in Jesus Christus, sterwe, wat Sy verlossingswerk nie erken het nie. Sy lyding en sterwe aan die kruis was die soenoffer vir die sonde van die mensdom. Maar wie homself afwend van die verlossingswerk, moet self boet vir hulle sondeskuld en hulleself gelukkig ag, wanneer hulle dit nog tydens hulle lewe op aarde mag doen.

Kies asb. die aantal boeke wat u wil bestel (Teen R 25.00 per boek).