2017.06.07-GILGAL KLIPLEGGING
Hierdie lesings was vir voorbereiding, tydens en nabetragtig van die Gilgal wawiel kliplegging wat op 15 Jule 2017 opgerig is by die Dogter van Sion gemeente. Hierdie klipwiel van 12 klipspeke is ooreenstemmend met die 12 windrigtings vir die 12 stamme van Israel in verstrooiing en is 'n eindtyd geestelike afbeelding van die klipwiel Gilgal wat Josua opgerig het na hul trek deur die Jordaan in Kanaan in. .

Lesing 1 van 20201105
Lesing 2 van 20220122
Lesing 1 van 06.07.17-Maak en Breek - Koos de la Rey
Lesing 10 van 19.06.17-Volk suid van Ethiopie se Gelofte aan eindtyd
Lesing 11 van 20.06.17-Joshua 1 vers 2
Lesing 12 van 21.06.17-Joshua 4 vers 4
Lesing 13 van 22.06.17-Joshua 5
Lesing 14 van 23.06.17-Nuwe Verbond
Lesing 15 van 24.06.17-Ekstra geselsie
Lesing 15 van 24.06.17-Ligsirkel word herstel oor die aarde
Lesing 16 van 26.06.17-Eenheid in My Liefde Boek 4 Hoofstuk 1
Lesing 17 van 27.06.17-Eenheid in My liefde Boek 4 Hoofstuk 3
Lesing 18 van 28.06.17-Jesaja 61
Lesing 19 van 29.06.17-Geesteservarings-Louise(Christine) Deel 17
Lesing 2 van 07.06.17-Maak en Breek-Paulus Toronto
Lesing 20 van 30.06.17-Geesteservarings-Louise(Christine) Deel 40
Lesing 21 van 01.07.17-Bevreiding-Louise(Christine) Hoofstuk 7
Lesing 22 van 03.07.17-Eenheid in My Liefde - Hoofstuk 4
Lesing 23 van 04.07.17-Die Verborgenheid deur Louise(Christine) Hoofstuk 11
Lesing 24 van 05.07.17-Die Opstanding Hoofstuk 15
Lesing 25 van 06.07.17-Melgisedek-orde Des 2007
Lesing 26 van 07.07.17-Die Opstanding
Lesing 27 van 08.07.17-Die Nuwe gelofte-26 Desember 2006
Lesing 28 van 09.07.17-Vervolg..
Lesing 29 van 10.07.17-Jesaja 66 vers 1
Lesing 3 van 08.06.17-Maak en Breek-Susanna Elizabeth Scheepers
Lesing 30 van 10.07.17-Eenheid in My Liefde - Hoofstuk 5
Lesing 31 van 11.07.17-Heb 12 vers 22
Lesing 32 van 11.07.17-Gal 4 vers 22
Lesing 33 van 12.07.17-Groot Johannes Evangelie Boek 7 Hfs 49-54
Lesing 34 van 12.07.17-Woord van Vader aan Louise(Christine)
Lesing 35 van 13.07.17-Isa 29 vers 1
Lesing 36 van 13.07.17-Bevryding van Christine - Hoofstuk 36
Lesing 37 van 14.07.17-Bevryding van Christine - Hoofstuk 33
Lesing 38 van 14.07.17-Hoogliedbruid
Lesing 38(a) van 15.07.17-Inwyding van Gilgal Klipwiel
Lesing 39 van 18.07.17-Boodskap 102 - Lukaas van Hout (4 Des 2013)
Lesing 4 van 09.06.17-Ons vertrek na Pretoria-Gelofte
Lesing 40 van 19.07.17-Boodskap 26 - Lukaas van Hout (27 Sep 2013)
Lesing 41 van 20.07.17-Boodskap 31 - Wendy McFarlane (23 Jan 2016)
Lesing 42 van 21.07.17-Aanhaling uit werke van Johanna Brandt
Lesing 43 van 25.07.17-Profetiese rede vir die eindtyd
Lesing 44 van 26.07.17-Profeties rede (vervolg)
Lesing 45 van 27.07.17-Weg na gehoorsaamheid
Lesing 46 van 28.07.17-Profetiese rede (vervolg)
Lesing 47 van 29.07.17-Aanhalings uit nuwe Bybel
Lesing 48 van 31.07.17-Mattheus 25 vers 1
Lesing 49 van 04.08.17-Mattheus 24 vers 16
Lesing 5 van 10.06.17-Gelofte te Jopie Fourie Feesterrein
LEsing 50 van 05.08.17-Die NUWE JERUSALEM
Lesing 6 van 12.06.17-Gelofte te Kerkplein - Pretoria
Lesing 7 van 13.06.17-Die oorblyfsel - Boodskap van Ricus Viljoen
Lesing 8 van 14.06.17-Plaat van Herinnering
Lesing 9 van 15.06.17-Dan 2 vers 28