1 VERSKEIE LESINGS
VERSKEIE LESINGS.

Lesing 5G gevaar - Ons ENIGSTE BESKERMING van 20200604
Die verlossing van die seremoniele juk en die wet
Handeling volgens die leer en Elohim se beloftes. Oor seremoniele dienste
Aanwysings van die Meester vir die uitbreiding van die evangelie
Die houding van Elohim se kinders teenoor politieke staatswette
Oor gierigheid en spaarsaamheid
Die opstanding van die vlees
Verklaring van die beelde oor ergernisse
Die gelykenis van die slegte kneg. Evangelie van Mattheus. 18.23-35
Die leerlinge vra na die hemelse loon. Evangelie van Mattheus. 19.27-30