2021.12.16 - Geloftedagviering - Filadeflia Ark
Geloftedag wonderwerke, geloftes en hoof rede.

Deel 1 van 20211216 - Die 12 wonderwerke
Deel 2 van 20211216 - DIe Geloftes
Deel 3 van 20211216 -Die GelofteRede