Die Wedergeboorte 18 Maart 2008

http://www.nuweopenbaring.co.za/lorber.php?action=show&id=134&page=9[terug]