BOODSKAP AAN LUKAS VAN HOUT 22 AUGUSTUS 2013

Profesie ontvang van "Lukaas Van Hout op 22 Augustus 2013 vir die Boerevolk

Praat met my kinders Lukaas, die dood is nou op hulle. Dit was nooit My wil dat julle so moet ly nie. Het ek julle nie deur die profete van die ou- en selfs in die moderne tyd gewaarsku nie? Hoe dikwels het ek nie met julle gespreek en julle op julle dwaasheid attent gemaak nie, maar julle het in My aangesig teen My gesondig, en het julle geboortereg, wat slegs aan julle beloof is, vryelik weggegee. Daar is en sal nooit 'n ander verskoning daarvoor wees as dat julle julle oë weggegewend het van My woorde en My profete wat Ek gestuur het, openlik bespot het. Nietemin, werk alles uiteindelik mee volgens My planne.

Ek het julle gebede en smekinge gehoor, julle is nie vergete nie. Selfs nou berei EK IS julle harte voor deur die Heilige Gees. Julle is oorspoel deur die kinders van Gam. Hulle berei voor om julle te vernietig en uit te wis en baie van julle sal sterf soos wat voorspel is. My kinders, dink nie dat hierdie weg ooit My keuse vir julle was nie. Dit is met groot hartseer dat hierdie tye op julle is. Weet dat dit EK IS is wat met julle sal wees in die tye wat kom. Daar is niks wat julle sal voel of ly wat ook nie oor My sal kom nie. Deur al hierdie beproewing en verdrukking sal Ek by julle wees om hierdie laste met julle te deel. Ek sal elke wond, elke droefheid, elke vervloeking voel, en sal elke dood betreur soos ook die Skeppingsleërmag van die hemel. Ek weet dat daar groot vrees en terreur in hierdie land is, ek weet ook dat julle harte beswyk, soos ook julle voornemens om hierdie bose en slegte kinders van Gam te oorkom.

EK IS wat EK IS vanaf die begin en tot in ewigheid. My woorde is waaragtig en sal nooit faal nie. Diegene van julle wat sal val, weet dat ek hier wag om julle te ontvang aan die oewers van my koninkryk. Ek sal persoonlik die trane van julle oë afvee en sal julle troos. Diegene wat agterbly, sal troppe ronddwa­lende roofsugtige wolwe word regdeur die land, ja roofsugtige wolwe sal julle word om diegene wat oorbly van die bose kinders van Gam, te terroriseer. Verskrikking en bewing sal hierdie bose wesens elke dag in die gesig moet staar, soos wat die getalle van hierdie troppe toeneem totdat die tyd van die uittog van die wêreld na Suid-Afrika sal aanbreek van die volk wat ek uitverkies het om aan die oorblyfsel van my kinders van Suid-Afrika oorgelewer te word.

In hierdie tye van omswerwing, waarheen Ek julle ookal sal stuur, so sal julle slegs My wil ken en die wil om te oorleef, wanneer Ek persoonlik hulle aan julle sal gee wat hierdie troppe roofsugtige wolwe geword het. EK IS DIE ALFA EN DIE OMEGA, en Ek sal hierdie troppe lei. Laat hy wat wysheid het, verstaan. Julle sal swaarkry, hartseer en lyding ervaar gedurende daardie tye, om julle te leer, om julle voor te berei, om julle te versterk en om julle moed te gee om vas te staan gedurende die tye wat kom wanneer julle land en geboortereg aan julle herstel word. Met verloop van tyd sal julle 'n volk van een wil word, so benoud sal hierdie tye wees. Sterk en onverskrokke sal julle word, 'n Lig so sterk dat die wêreld sal weet dat EK IS wat EK IS julle gekies het en julle voorberei het om die baken van Lig vir die wêreld te wees. Dan sal die ander dinge wees so wat voorspel is en my volk oor die hele wêreld sal kom. Hulle sal verwoed hierheen kom, met 'n woede wat nog nooit tevore in hierdie wêreld gesien is nie en in hierdie woede sal hulle tot die volle begrip kom van die kennis en wysheid van wie hierdie kinders van Gam is en sal hulle noordwaarts verdryf, hulle sal hulle soos hiënas agtervolg en sal hulle dag of nag gee geen rus gee nie, totdat My grimmigheid afgewend sal word teen hierdie bose en slegte kinders van Gam.

Kyk na Pretoria vir my teken soos wat deur die profete aan julle gespreek is. Weet en onthou EK, IS, EK IS, EK IS. "

[terug]