Boodskap 4 VIR DIE BOEREVOLK aan Lukaas op 28 August 2013

Boodskap aan Lukaas op 28 August 2013

Deuteronomium 26:8 (Uit die Boek van Herinnering) :

 en JaHWeH het ons uit Egipte uitgelei deur `n Sterke Hand en `n Uitgestrekte Arm en deur groot skrikwekkende dade en deur tekens en wonders;

Berei die volk voor, Lukaas, blaas die basuin, waarsku My kinders, vertel hulle dat die woorde van die profete waar is, EK IS wat EK IS het nie net gespreek deur die profete van die ou tyd nie, maar deur die eeue heen soos wat My volk dit nodig gehad het.

Sê aan hulle wat binnekort gaan vlug, EK IS wat EK IS sal met julle wees! Vertel hulle dat baie na My oewers gebring sal word en diegene aan wie dit gegee is om op aarde voort te gaan, doen dit om My wil te vervul vir My kinders regoor die wêreld.

Waarsku hulle weer, Lukaas, want baie huiwer en is onseker, EK IS wat EK IS spreek hierdie woorde, soos swerms wrede sprinkane sal hierdie kinders van Gam neerdaal op My volk en sal die fisiese vlees van hul bene verslind wanneer hulle oor die land sal versprei deur te brand, te steel, te verwoes en alles wat in hulle pad kom, te vermoor. Diegene wat gekies het om mense te volg in plaas daarvan om My te volg, sal in dié tyd in hul duisende val. Soek My met julle hele hart, Ek het die plekke vir julle berei en sal julle lei soos wat Ek gedoen het met die kinders van Israel uit Egipte. Ek sal met julle wees wat My volg en sal julle voed. Soek My alleen, deur julle gebede en smekinge en Ek, EK IS wat EK IS, sal julle lei na hierdie apartgestelde plekke deur diegene wat Ek voorbeskik en geroep het vir hierdie take. Vertrou geen mens nie, en voordat julle iets wil doen gedurende hierdie tye van vlug, soek My allereers, dan sal Ek die paaie oopmaak vir diegene wat Ek gekies het. Julle sal hulle wat ek gekies het in My volk ken deur hul liefde. Diegene wat Ek gekies het, is in My liefde wat Ek aan hulle gegee het vir My kinders, 'n groot en kragtige liefde. Dié wat Ek gekies het, is baie dapper, baie arm en baie nederig en soek My wil in alle dinge.

Dit is die begin van smarte, smarte so groot dat die hele wêreld van skok en ontsteltenis sal steier deur die slagting wat binnekort onder My kinders van Suid-Afrika sal plaasvind. So geskok sal hulle wees deur die riviere van bloed wat sal vloei as gevolg van die dood van My volk, dat hulle geen woord sal uitkry nie. Ek sal hul monde sluit vir My doel. Na 'n tyd sal Ek hul verstand oopmaak tot die volle kennis van die verskriklike ramp wat My volk van Suid-Afrika oorgekom het. Ek sal hulle monde open en deur hulle spreek deur die hele wêreld heen en die wêreld sal weet dat Ek IS wat EK IS spreek. Ek sal spreek soos wat Ek gespreek het deur die profete van ouds, Ek sal met groot liefde en groot woede deur hierdie mense spreek en dan sal hulle opgewek word, en sal die oewers van Suid-Afrika oorstroom. Vanuit alle uithoeke van die aarde sal diegene kom wat Ek roep. Hulle sal kom, oor lug, oor land en oor see en so groot sal hul getalle wees, dat geen weermag hulle sal kan stuit nie. Aan hierdie afstammelinge van Gam, wat My in My aangesig uitgedaag het, sal Ek, die EK IS, hulle uitdaag in hulle s'n, Ek sal hulle verwar en verblind, hulle rede sal weggeneem word en hulle sal terugvlug na die oerwoud en bosse vanwaar hulle vandaan kom en daar sal hulle My vind wat op hulle wag, hulle sal My toorn en oordeel nie ontkom nie, vir die onuitspreeklike misdade wat hulle in die geheim en openlik teen My kinders gepleeg het. Ek sal hulle van aangesig tot aangesig ontmoet, en deur middel van hulle wat Ek saambring, beide van die leër van die hemele en van dié op aarde wie Ek uitverkies het om saam met My te staan in daardie dag, sal Ek hierdie goddelose kinders van Gam vernietig

My kleine kinders, kan julle nie My stem hoor nie, Ek is so lief vir julle, wees nie bevrees of ontsteld nie, want Ek is met julle!

[terug]