Boodskap 5 VIR DIE KINDERS VAN GAM IN SUID-AFRIKA gegee aan Lukaas op 28 Augustus 2013

Boodskap 5 gegee aan Lukaas op 28 Augustus 2013

Geskryf in opdrag deur die openbaarmakende krag van die Heilige Gees van Ek IS wat EK IS.

Skryf Lukaas, aan die bose en slegte kinders van Gam, want hulle oordeel is naby.

Hoekom oordeel julle My boodskapper, Lukaas, bose kinders van Gam? Lukaas is deur My geroep as My boodskapper om van hierdie gebeure te getuig en is gestuur na die huis van Israel, en aan hulle alleen. Alle deure is vir hom geopen soos wat Ek wil. Die woorde wat hy mag skryf of spreek in My Naam, EK IS wat EK IS, is My woorde. Hy is slegs My dienaar, om My wil te doen soos wat Ek hom gevra het om te doen. Moet hom nie op enige manier probeer verhinder nie.

Ek weet dat julle vir hom wag om hom te dood om hom van sy lewe te ontneem en aan diegene sê Ek, EK IS wat EK IS, direk aan julle, dat die moment wat julle sal poog om julle hand op te lig teen hom of om hom te verhinder, sal julle sterf.

Aan hulle wat hierdie dienaar kan sien, hulle wat sy gesig ken, maak julle oë toe vir hom en laat hom verbygaan voordat Ek, die EK IS julle doodslaan en almal wat by julle is, waar julle ookal staan. Ek, EK IS wat EK IS alleen weet van sy tyd en plek van sterwe en soos wat Ek aan hom sal toon, is sy dood alreeds aan hom bekend.

Skryf Lukaas, en sê vir hulle, hierdie bose kinders van Gam, julle ken die woord en is sonder enige verskoning. Dit as al lank gelede in My woord geskrywe en was herhaal deur Siener van Rensburg, Johanna Brandt en vele ander.

Wat julle gedoen het deur die sluiting van julle ore, verstand en harte vir My, die EK IS en om My in My aangesig uit te daag, het julle gedoen en sal julle doen in die oordele wat deur My sal kom, My kinders en wie Ek ookal sal roep vir hierdie taak, die suiwering van hierdie land Suid-Afrika, tot by die grense wat sal bestaan.

Boodskappers is na julle gestuur, beide deur My en deur Satan, maar julle hoor slegs hulle wat die Satan gestuur het, want julle weier om My boodskappers te aanvaar wat EK die afgelope vele jare gestuur het om My wil te doen soos wat Ek verkondig het.

Julle het toegelaat dat die gierigheid en begeertes van julle harte deure oopmaak vir hierdie bose boodskappers van Satan en nou hoor julle slegs die begeertes van julle harte wat hulle binne-in julle geplaas het.

Die beker van die ellende van julle slegte en bose dade is vol.

Julle het begeer wat nie aan julle gegee is nie en probeer 'n hele nasie en kultuur steel waarin Ek, die EK IS wat EK IS, My kinders gelei het om vir My te bou en vir My doel wat Ek, die EK IS aan hulle belowe het deur Abraham.

Julle was gewaarsku om uit hul sake te bly, want Ek het planne vir hierdie huis van Israel, wie na hierdie kus gestuur is deur My, EK IS.

Ja, My kinders het gesondig en in hierdie sonde het Ek aan julle die geleentheid gegee om My lig te laat skyn en om te doen wat goed en aangenaam is in My oë, volgens My woorde. In plaas daarvan het julle die grootste boosheid in julle bose hart toegelaat, naamlik Satan self, Hy wat My in alle dinge teenstaan. Dit is hy wat julle nou dien in alles wat julle doen.

Ek het julle harte deursoek en niemand gevind wat My wil nakom soos wat Ek geskryf en gespreek het deur My baie boodskappers. Selfs van hierdie veragtelike kinders van Gam wat geloof in My verkondig, haat My volk heimlik en poog om hulle skade aan te doen.

Ek wou soveel vir julle in julle volke en in julle lande gedoen het, as julle maar net My instruksies gevolg het. Genoeg Lukaas, Ek is siek vir hierdie laagste wesens wat maar leef om net hul bose begeertes en gierigheid te bevredig. Ek sal nie meer in hierdie uur deur jou spreek van die goeie dinge wat Ek wou doen vir hierdie laagste wesens wat My so berou nie, hulle wat maar nou nog net leef, slegs omdat Ek dit toelaat, want Ek kan hulle tref met 'n woord, daar waar hulle nou staan.

Julle ellendige, slegte en allerboosste wesens spot en vloek My op elke moontlike manier, EK IS wat EK IS en My kinders, openlik en hoogmoedig gooi julle woorde aan die wêreld teen My en My kinders.

Elke denkbare slagtingsmisdaad van julle teen My kinders, vertoon julle openlik en blatant aan die wêreld, sonder enige skaamte of berou.

Onthou julle nie dat Ek vir julle gesê het dat dit wat julle doen aan hierdie, My kinders, julle dit ook aan My gedoen het nie.

Julle arrogante laster en uittarting is selfs erger as Bíleam, wanneer julle grynsend direk in My gesig lag, om My doelbewus voor die oë van al die nasies van die wêreld uit te lok.

Selfs teen My heilige Sabbatdag het julle oortree op sulke wyses dat selfs My kinders nie weet van die vuil en walglike bespotting wat julle tydens My ingestelde rusdag gedoen het, wat Ek aan die mensdom gegee het tot My gedagtenis, ten volle wetend dat dit MY SABBAT is. Het julle regtig gedink dat Ek dit nie sien of hoor nie? Ek het, alles daarvan. Niks was weggesteek soos wat julle gedink het terwyl julle gedans, en geskimp het in die lig van julle demoniese vure in die nag nie. Ek het daar tussen julle gestaan! Ek het alles gesien, die bloedvergieting, die afskuwelike moord van onskuldige wesens waar julle die moord nageboots het wat julle beplan teen My volk. Die stank van die bloedvergieting van hierdie moorde reik tot in My neusgate en skreeu uit na My vir wraak. Ek hoor die gille van hierdie onskuldige diere terwyl julle gelag het vir hul pyn.

Bose kinders van Gam, luister nou na die oordele teen julle;

Soos wat Ek, EK IS wat EK IS wie is, en was, en lewe, vanaf die begin, deur tot in alle ewigheid, Skepper van alles wat is en die Meester van hierdie wingerd, die aarde, rig Ek, EK IS wat EK IS, hierdie kneg om hierdie woorde aan julle te skrywe, ongehoorsame en bose kinders van Gam. Ek het berou oor die goeie dinge wat Ek vir julle wou gehad en gedoen het.

Wat julle geneem het, wat julle beide openlik en in die geheim gedoen het, sal honderdvoudig aan julle gedoen word vir julle onuitspreeklike boosheid, wat nie eers deur My heilige engele aanskou kan word nie, vir die bose dade wat julle gedoen het aan hierdie huis van Israel van My kinders in Suid-Afrika. Vir hierdie boosheid sal julle volke geoordeel word en julle sal nooit weer herstel tot aan die einde van die wêreld nie, nóg sal julle enige rykdom geniet nie.

Julle sal word soos wat julle was voordat My volk na hierdie kus gekom het, rondlopers, jagters en bymekaarmakers. Julle getalle sal aansienlik verminder word en sal so bly in dit wat kom, al dink julle om nou die voordeel te hê.

Vir elke soort denkbare diefstal van julle, sal julle wat oorbly van hierdie bose kinders van Gam, in smart en skande loop vir die res van julle dae, om te jag en te versamel en julle sal voorsien word soos wat Ek, die EK IS wat EK IS sal voorsien volgens julle dade. Vir die boosheid wat julle sal doen in daardie tyd, sal Ek julle die verrotting van die grond gee en vir die goeie dinge wat julle doen, sal Ek julle voed volgens julle werke.

Julle het My Sabbat verkrag, daarom sal daar geen rusplek vir julle wees gedurende daardie tyd nie. In die daglig sal julle soek vir kos en in die donker van die nag sal julle soek vir kos. Sewe dae 'n week sal julle soek vir kos.

Soos wat julle My en My kinders arrogant en hoogmoedig bespot het voor die wêreld, sal julle met groot bespotting en minagting aanskou word deur almal wat julle sal sien. Nie meer sal julle dit hê wat uit die hand van die mens (adamiet) kom nie, soos wat Ek hulle eens gelei het om aan julle te gee nie, want so groot het julle boosheid en hebsug geraak.

Soos wat julle die kinders van My kinders vermoor het en die moeders van My kinders, so sal dit vir julle wees. Die baarmoeders van baie van julle vrouens sal in daardie dae gesluit word en hulle wat sal baar, sal dit ten dode doen, want julle het dit verdien deur julle boosheid.

As gevolg van die groot hartseer wat die slagting veroorsaak het wat julle teen die kinders van My kinders gepleeg het, sal julle kinders wat oorbly, kennis dra van julle bose werke, alle werke. Hulle sal ook weet hoe julle My in My aangesig geweier en uitgedaag het en dat julle hulle dalk kon gered het uit hulle lyding en wee, as julle maar net geluister het. Julle kinders sal julle haat en verag vir dit wat julle gedoen het, al die dae van julle lewe en sal julle vervloek op julle sterfbeddens, ook sal hulle julle nie begrawe nie. Julle liggame sal die pense vul van die mees veragtelike wesens van die veld, soos wat hulle in die son verrot.

Soos wat julle onskuldige diere gemartel en hul bloed gestort het, so sal hulle julle en julle kinders martel gedurende daardie tye, want Ek sal hulle, almal van hulle wat kan loop en hardloop, vlieg, kruip, swem heersappy gee oor julle.

Sommige sal My vind in daardie dae.

Stop nou Lukaas, voordat Ek hulle in My woede verbrysel teen die woorde wat Ek reeds verkondig het.

[terug]