Revelation 28 by Judith de Beer

Revelation 28

22 June 2007 at 16h30

Geseënd was Mirjam as `n jonge maagd * Blessed Miriam was as young virgin

In vlees het sy My kom baar * She gave birth to Me in flesh

Klein en rein was sy gekies * Small and pure, she was chosen

Sodat God`s wil deur haar kon geskied *So that God’s will could be done

                               through her

In kindernood het sy My gebaar * In child’s distress she gave birth to Me

Om haar heen was My hele engeleskaar * Around her was My whole angelichost

 

Geseënd is Sion as `n kleine skaar * Blessed is Zion as a little crowd

In My Wysheid kom hul My woord nou baar * In My Wisdom they will give

                                                      birth to My word

Klein en plein is hul gekies * Small and simple they were chosen

Sodat God se spraak deur hulle kan geskied * So that God can speak through

                                  them.

In eindtydnood word Ek uit hul hart gebaar * In end time distress I am born from

                                  their hearts

Om hul heen sal wees My grote engleskaar * Around them will be My great

                                                                             angelichost

[terug]