VANDAG 30 DESEMBER 2007

Ons plaas tans inligting op onderstaande boeke. Ander boeke wat nie hier genoem word nie, is reeds voltooi en kan afgelaai word by:

http://www.nuweopenbaring.co.za/bestellings.php

Boeke wat nou aktief is:

1) DIE BEVRYDING

http://www.nuweopenbaring.co.za/lorber.php?action=show&id=97

2) OP GOLGOTA

http://www.nuweopenbaring.co.za/lorber.php?action=show&id=92

3) OPENBARINGE AAN BERTUS HANEKOM

http://www.nuweopenbaring.co.za/lorber.php?action=show&id=94

4) OPENBARINGE AAN ANELDA NEL

http://www.nuweopenbaring.co.za/lorber.php?action=show&id=90

5) DIT IS EK WAT BEVRY DEUR MARIETHA NEL

http://www.nuweopenbaring.co.za/lorber.php?action=show&id=95

6) VIR DIE BEGINNER – DIE GELYKENISSE VAN JESUS

http://www.nuweopenbaring.co.za/lorber.php?action=show&id=96

7) OPENBARINGE AAN MARIETHA NEL

http://www.nuweopenbaring.co.za/lorber.php?action=show&id=87

8) WAT VAN DIE UITVERKIESING?

http://www.nuweopenbaring.co.za/lorber.php?action=show&id=98